Narodowy Bank PolskiNarodowy Bank Polski zaczął funkcjonować w 1945 r. Początkowo był pod nadzorem ministra skarbu, aż do końca lat 80. Upadek komunizmu spowodował, że sytuacja znacząco się zmieniła, a Narodowy Bank Polski rozdzielił się na banki regionalne i komercyjne. W 1995 r. Narodowy Bank Polski przeprowadził proces denominacji złotówki, czyli reformę pieniężną polegającą na zmianach walutowych. Obecnie Narodowy Bank Polski (skrót NBP) jest polskim bankiem centralnym, którego siedziba jest w Warszawie. Narodowy Bank Polski zajmuje się emitowaniem złotówki, a także organizuje rozliczenia budżetowe, zarządza dewizami, a także obsługuje budżet państwa. Rolą Narodowego Banku Polskiego jest dbanie o międzynarodową pozycję inwestycyjną. Ponadto, Narodowy Bank Polski zajmuje się dbaniem o stabilny poziom cel, a także wspiera politykę rządu Rzeczypospolitej. Narodowym Bankiem Polskim kieruje zarząd, w którego skład wchodzi prezes, a także od sześciu do ośmiu członków, w tym dwie osoby pełnią funkcję wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego. Członków, na wniosek prezesa powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Instytucja ta powinna mieć charakter niezależny względem partii politycznych.

Czytaj także:  Zawsze modne i eleganckie płytki do każdego pomieszczenia

By