28

Hipoteka a kredytWiele osób przymierza sie do zaciągnięcia kredytu hipotetycznego lub mieszkaniowego.Niestety wiekszość z nich nie orientuje się w temacie hipoteki .Warto poczytać i dowiedzieć się….Hipoteka to inaczej  zabezpieczeniedla banku  w postaci obciążenia nieruchomości dłużnika, w naszym przypadku nieruchomości kredytobiorcy. Będziemy mieć spokój z hipoteką gdy spłacimy całą pozyczkę. Do tego czasu, dzięki ustanowionej na nieruchomości hipotece, bank może egzekwować z niej należność kredytową i ma w tym pierwszeństwo przed ewentualnymi innymi wierzycielami. Wiele osób jest przekonanych ,że bank ma nieograniczone prawa do dysponowania nieruchomością kredytobiorcy,a to nie prawda. Możemy w czasie hipoteki mienić wlaściciela nieruchomości , ale hipoteka będzie dalej obowiązywać na nieruchomości gdy ta zmieni właściciela. Jak niespłacony kredyt stanie  się przeterminowany, bank będzie mógł skierować  sprawę do egzekucji od  takiej nieruchomości w celu wyegzekwowania swych należności. Hipoteka musi być zapisana w księdze wieczystej nieruchomości. Gdy bank pożycza nam kredyt hipoteczny  to zazwyczaj ustala  dwóch hipotek; hipoteki zwykłej na udzielona kwotę kredytu ,oraz hipoteki kaucyjnej w celu zabezpieczenia odsetek kredytu.

http://www.youtube.com/watch?v=5indlTeLg6A

Czytaj także:  Co to są banki komercyjne?

By